18 Şubat 2018
Ahmet Mahmut Ünlü
Türk vaiz ve hafız

“Şüphesiz Allâh katında ayların sayısı, Allâh’ın gökleri ve yeri yarat(maya başla)dığı gündeki (kesin karar bildiren) yazısında ay olarak (hiçbir fazlalık bulunmaksızın tamı tamına) on ikidir ki, haram olan dört de onlardandır.

İşte sana! Bu (şekilde senenin on iki ay olup, içlerinden dördünün haram kılınmasına dâir hüküm), (İbrâhîm ve İsmâîl (Aleyhimesselâm)dan kalma) dosdoğru dînin ta kendisidir. (Ayların haramlığını geciktirmeyle alâkalı olarak müşriklerin yaptığı uygulama yanlış bir hesap olup) sadece bu, (Müslümanların oruç, hac ve bayram gibi, dinleriyle alâkalı konularda gözetmeleri gereken) dosdoğru bir hesaptır. 

Artık (hiçbir ayda, özellikle de) bunlar (gibi hürmetli ve yasaklı kılınan haram aylar)da (günah işlemek ve ibâdetleri terk etmek sûretiyle canınızı cehenneme atarak) nefislerinize zulmetmeyin.” (Tevbe Sûresi:36’dan) buyuran Allâh-u Te‘âlâ’ya mahsustur.

Bîhad (sınırsız) salât-ü selâmlar da “Ramazan (ayının orucun)dan sonra en üstün oruc, Muharrem ayı(nda tutulan) oruçtur” (Müslim, es-Sıyâm:38, no:2812, 3/169; et-Tirmizî, es-Salât:324, no:438, 2/301) buyuran Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in üzerine olsun. Âmîn! 

Kıymetli okurlarım! Mâlumunuz olduğu vechile; birkaç aydır Hindistan’da ziyâret ettiğimiz meşâyihımız hakkında yazılar kaleme almaktaydım. Ama bu içerisinde bulunduğumuz, haram aylardan olan Muharrem ayının ve onda tutulan nâfile orucun, Ramazan ayından sonraki en fazîletli oruç olması hasebiyle bu konudaki mâlûmâtı sizlere arz etmeyi münâsip gördüm.

Allâh-u Te‘âlâ cümlemizi; ömr-ü kalîlini, âmâl-i sâliha ile ihyâ eden kulların zümresine ilhâk eylesin. Âmîn!

HARAM AY ORUCU

MUHARREM AYI ORUÇLARI

İlk Cuma (22 Eylül) Günü Orucu

İlk On Gün ( 21 Eylül -30 Eylül ) Oruçları

ÂŞÛRÂ GÜNÜNÜN FAZÎLETLERİ - 30 Eylül Cumartesi 2017

ÂŞÛRÂ GECESİNİN VE GÜNÜNÜN AMELLERİ ÂŞÛRÂ GÜNÜ ORUCU - 30 Eylül Cumartesi 2017

ÂŞÛRÂ GÜNÜNDE ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ 30 Eylül Cumartesi 2017
 

Yazının devamını Lâlegül Dergisi Eylül Sayısında bulabilirsiniz...