25 Eylül 2017
Mehmet Şevket Eygi
Türk gazeteci, makale ve köşe yazarı, Milli Gazete'de yayın hayatına devam etmektedir.
ALINTI YAZAR

Nakşî sahih bir itikada sahiptir. İtikadı bozuk dall ve mudillerden gerçek Nakşî olmaz, sahte Nakşî olur.
Nakşî, kendisine yetecek miktarda ilmihalini (akaid, fıkıh, ahlak) bilir. İlmihalini bilmek farzdır ve bu farzı yerine getirmeyen kişi, bu cahilliği ile tarikata girerse ayağı kayabilir.
Nakşî beş vakit namazı dosdoğru kılar.
Şer’î bir özrü yoksa namazların farzlarını cemaatle kılar.
Nakşînin bağlı olduğu, el aldığı şeyh, sahih bir icazete sahip gerçek şeyhtir. Sahte şeyhe bağlanan kişi gerçek Nakşî olamaz.
Derviş olan Nakşînin mutlaka erbain çilesi çıkartmış ve mürşid-i kâmilin kontrol ve nezaretinde seyr-i süluk yapmış olması gerekir.
Dervişlik şartlarına sahip olmayan Nakşînin kendini derviş olarak göstermesi yalancılıktır, sanması gaflet ve ahmaklıktır. O, ancak bir muhib olabilir. Muhib olduğunu ve haddini bilene bir söz yoktur.
Ahlaksızdan Nakşî olmaz. Gerçek Nakşî İslam, Kur’an, Sünnet ahlakı ile ahlaklı faziletli bir Müslümandır.
Fâsık-ı mütecahirden, yani büyük günahları açıkça, açıkta, küstahça, meydan okurcasına işleyen azgın kişiden Nakşî olmaz.
Nakşîlikte para toplamak yoktur. Nakşî tarikat-i celilesi banka, holding, anonim şirket ticarethane değildir.
Nakşî firasetli Müslümandır, Allahın nuruyla görür.
Nakşî, bir delikten çıkan zararlı mahluk tarafından ikinci defa sokulmaz.
Nakşî, dini ve tarikatı politikanın üzerinde ve dışında tutar.
Nakşî israf etmez, lüks hayat sürmez. O zengin de olsa mütevazı yaşar. Ben zekatımı verdikten sonra canımın her istediğini yaparım, her haltı yerim diyen kişi Nakşî değildir.
Nakşî cömert, sahi ve kerimdir. Cimriden Nakşî olmaz.
Nakşî yalan söylemez, gıybet iftira etmez, başkalarının ayıp ve günahlarını araştırmaz (tecessüs etmez), dilini tutar. Geveze ve zevzekten Nakşî olmaz.
Nakşî iki kanatlıdır, zülcenaheyndir. Şeriat ve tarikat kanatlarına sahiptir.
Nakşî bütün mü’minlerin tek bir Ümmet oldukları şuuruna sahiptir.
Nakşî, zamanın Halifesini arar ve bulursa ona biat ve itaat eder. O, “Zamanındaki İmam’a biat etmeden ölen kimse sanki cahiliyet ölümü ile ölmüş olur” hadisini bilir.
Nakşî, kendi şeyhine nasıl hürmet ediyorsa, öteki icazetli gerçek şeyhlere de hürmet eder. Kendi şeyhini öven, öteki şeyhlere söven kişi Nakşî değil, Makşîdir.
Nakşî komşularının meleğidir.
Nakşî beddua etmez. Islah için dua eder.
Nakşî, kendisine kötülük yapan kimse için “Allah seni ıslah etsin!” demez; “Allah hepimizi ıslah buyursun” der.
Nakşî, Allah katında üstünlüğün Nakşîlikle değil, taqva ile olduğunu iyi bilir.
Nakşî hem ilim, her irfan sahibidir.
Nakşî, Allahtan sabırla ve namazla yardım ister.
Nakşî, ruhbanları erbab edinmez, bunun şirk olduğunu bilir.
Nakşî ibadetleri dolayısıyla ‘ucba ve gurura kapılmaz.
Nakşî, ehliyeti yoksa hiçbir emaneti, vazifeyi, başkanlığı, memuriyeti, hizmeti, makamı kabul etmez.
Nakşînin faziletlerini düşmanları da kabul ve teslim eder.
Nakşî Allah için sever, Allah için buğz eder.
Deccalları ve kezzabları seven kişi Nakşî olamaz.
Ben ölüm döşeğine düşünce, şeyhim yetişir beni Cennete postalar diyen kişi Nakşî değildir.
Nakşî İslama, Kur’ana, Sünnete, Şeriata, Ümmete hasbeten lillah, muhlisen lillah hizmet eder. O, asla din sömürüsü yapmaz.
Nakşî, kendi tarikatına mensup olmayan Müslüman kardeşlerini ötekileştirmez, dışlamaz.
Nakşî lüks, şatafatlı, debdebeli, israflı, gösterişli bir hayat sürmez.
Nakşî, zaruret olmadıkça içkili ve fuhuşlu lüks otellerde kalmaz, içkili lokantalarda yemek yemez. Hele böyle yerlerde iftar ziyafeti vermez ve bunlara katılmaz.
Nakşî, İslam Kur’an yazısına taraftardır.
Nakşî İslama Kur’ana Sünnete Şeriata aykırı düzen ve sistemlere; iyi demez, eskisine göre daha iyi de demez.
İş, çalışma, ticaret, sanayi işlerinde Nakşî fütüvvet ahlakına sahiptir.
Tarikat militanlığı, holiganlığı, fanatizmi yapan kişi gerçek Nakşî değildir.
Bir tarikata mensup olmak, bir mürşidden el almak bir nasip meselesidir; Nakşî bunu bilir, tarikata genel davet yapmaz.
Nakşî tarikata değil; İmana, İslama, Kur’ana, Sünnete, Şeriata, Ümmete hizmet eder. Tarikat gaye değildir, vasıtadır.
Nakşî patron, iş yerindeki işçilere çalışanlara çıkan yemekten yer, ayrıca lüks ve leziz yemekler yemez.
Nakşî parayı, servetini kenz yapmaz. Kenz haramdır.
Nakşî lüks, ihtişamlı, israflı, gururlu, kibirli, gösterişli, tantanalı, debdebeli turistik umre yapmaz, Kâbe’ye yukarıdan bakmaz.
Nakşî (hangi derecede ise) fiilen, lisanen, kalben emr-i mâruf ve nehy-i münker yapar.
Nakşî ruhbanları (şeyhleri, hocaları, büyükleri) erbab haline getirmez, onları putlaştırmaz.
Nakşî muslihtir (ıslah edicidir, iyileştiricidir), müfsid (fitne ve fesat çıkarıcı) değildir
Nakşî elbette tesbihat yapar ama kurtuluşun, Cennete girmenin tesbihle değil; Allahın kerem, lutf ve fazlı ile olacağını bilir.
Nakşînin tarikatı, Nakşî tarikatından önce Tarikat-ı Muhammediyedir.
Nakşî nafile ibadetlerini söylemez, onların reklamını yapmaz.
Nakşî mü’minleri sever, mü’minlere düşmanlık etmez. “Siz birbirinizi sevmedikçe mü’min olamazsınız” hadisini bilir.
***

Bütün gerçek Nakşîlerin, Nakşî olsun veya olmasın bütün gerçek şeyhlerin, her tarikatın gerçek dervişlerinin ellerinden hürmetle öper, dualarını beklerim. Bu yazım dolayısıyla herhangi bir kusurum ve hatam olmuşsa, sürç-i lisan etmişsem bağışlamalarını istirham ediyorum.
 

Magazin Kültürü

8 Eylül 2017

Birazcık Hürmet

7 Eylül 2017

Bir zata mektup

15 Ağustos 2017

Umre

9 Ağustos 2017

Müslümanın

4 Ağustos 2017

Muzır medya

1 Ağustos 2017

Hangi taraf haklı?

30 Temmuz 2017

Türkiye ve Japonya

28 Temmuz 2017

İman kardeşliği

26 Temmuz 2017

Eski mobilya

25 Temmuz 2017

O Ülke İflah Olmaz!

23 Temmuz 2017

En Kârlı Ticaret

21 Temmuz 2017

Nakşî kimdir?

19 Temmuz 2017

Azmanlaşan İstanbul

17 Temmuz 2017

Onlara Karşıyım

12 Temmuz 2017

Siyonizme dair

11 Temmuz 2017

Egemen azınlıklar

10 Temmuz 2017

Z o m b i

9 Temmuz 2017

Ol Olma Yap Yapma

8 Temmuz 2017

İkisinden Hangisi?

2 Temmuz 2017

Gidiş nereye?

29 Haziran 2017

Kuvvetli Müslüman

23 Haziran 2017

İmanı korumak

22 Haziran 2017

Dünya ve Âhiret

21 Haziran 2017

İslam medeniyeti

18 Haziran 2017

Büyük fitneler

16 Haziran 2017

Müslüman gençler

15 Haziran 2017

Müslümanca yaşamak

8 Haziran 2017

Şer’î tesettür

7 Haziran 2017

Güçlü Mü’min

1 Haziran 2017

İhlaslı olalım

28 Mayıs 2017

Ramazan Notları

26 Mayıs 2017

Bendenize Dokunmaz

21 Mayıs 2017

Hangi Gerçek?

12 Mayıs 2017

Gafiller

11 Mayıs 2017

İyi olalım

4 Mayıs 2017

Örnek Zenginler

28 Nisan 2017

Olsaydı

22 Nisan 2017

Yıkılacaklar

14 Nisan 2017

Depremmm

13 Nisan 2017

Tâlimatnâme

11 Nisan 2017

Üslup Meselesi

6 Nisan 2017

İyilere

5 Nisan 2017

Büyük Müslüman

4 Nisan 2017

Bisküvi Reklamı

3 Nisan 2017

Batacaklar

2 Nisan 2017

Mutsuz şehir

31 Mart 2017

Müslüman gence

28 Mart 2017

Mister Statüko

23 Mart 2017

Öfkeliler

15 Mart 2017

En değerli nimet

14 Mart 2017

Restorasyonlar

2 Mart 2017

Neler Olacak Neler

28 Şubat 2017

Ona Kız Verilmez

27 Şubat 2017

Hakkı yoktur

25 Şubat 2017

Günahlar

23 Şubat 2017

Özel okullarımız

9 Şubat 2017

Anayasa

4 Şubat 2017

G. Y.’ler

21 Ocak 2017