18 Şubat 2018
Mehmet Şevket Eygi
Türk gazeteci, makale ve köşe yazarı, Milli Gazete'de yayın hayatına devam etmektedir.
ALINTI YAZAR

Sapık fırkalar

14 Kasım 2017

Her devirde olduğu gibi zamanımızda da İslam dünyasında sapık fırkalar, bozuk cereyanlar vardır, hattâ eskisine nispetle çoğalmıştır.

Bunların birincisi Fazlurrahman’ın ortaya attığı Tarihsellik sapıklığıdır. Bu mezhep, Kur’anın, hükümleri Kıyamet’e kadar devam edecek üç yüz küsur muhkem ayetinin tarihsel olduğunu, zamanımızda geçerli olmadığı iddia ediyor. Ülkemizde bu sapık fırkaya bağlı ilahiyatçılar vardır.

İkincisi: Sünneti inkar edenlerdir. Bu mezhep, Kur’ana kesinlikle zıttır ama maalesef taraftarları vardır.

Üçüncüsü: Kur’anın, Allah katında hak ve makbul yegane din İslam’dır beyanına zıt olarak ortaya atılan, zamanımızda üç hak İbrahimî din vardır, bunların bağlıları ehl-i necattır ve Cennetliktir inancı.

Dördüncüsü: M. Kemal’in ölümünden sonra Dönmeler ve Benzetilmişler tarafından ortaya atılan Kemalizm ideolojisi ile ilahî İslam dinini bağdaştırmaya çalışan cereyandır.

Beşincisi: İslam düşmanları tarafından ortaya atılan light ve ılımlı İslam teorisidir.

Altıncısı: Din ile hayatı birbirinden ayırmak, sekülarizm…

Yedincisi: Hak fıkıh mezheplerini inkar eden Mezhepsizlik mezhebidir.

Sekizincisi: Neo-Haricîliktir.

Dokuzuncusu: Sürü sepet islamî aktivizmlerdir.

Onuncusu: Şeriatsız bir İslam isteyenlerdir.

On birincisi: Tasavvufu dejenere eden sapık fırkalardır.

On ikincisi: Bir İslam Protestanlığı üretmek isteyen bid’atçilerdir.

Listeyi uzatmayacağım. Ehl-i Sünnete mensup ilm-i kelam alimlerinin sapık fırkalarla ilgili kitaplar yazarak, kafası çok karışmış olan Sünnî halkı uyarmaları gerekmektedir. Bu vazifeyi kimler yapacak?

***

BÜTÜNCÜ, KUCAKLAYICI OLMAK

Vasıflı Müslüman öncelikle Türkiyeyi bir bütün olarak ele almalıdır. Sonra İslam dünyasının bütününü… Daha sonra insanlığın tamamını…

Müslüman, insanlara dua ederken, bütün insanlığı kapsayacak, kucaklayacak şekilde dua etmelidir. Bütün insanlık Hz. Muhammed’in (Salat ve selam olsun ona) Ümmetidir. İnananlar Ümmet-i icabet, henüz inanmayanlar Ümmet-i dâvettir.

İman etmemiş olanlar için, Allahın kendilerine hidayet vermesi için dua edilmelidir.

Parça zihniyetli bazıları “Biz kendimize bakarız, ötekiler bizi ilgilendirmez” diyor. Bu çok eksik bir bakıştır.

Türkiye adında çok büyük bir gemide seyahat ediyoruz. Sadece kendi bölümümüzü düşünür, geminin tamamının emniyetini ve selametini düşünmez, geminin tamamını korumak için (en uygun şekilde) gereği gibi çalışmazsak, hep birlikte batabiliriz.

Dünya ve insanlık da böyledir.

Müslümanların başları kavrayıcı, kucaklayıcı zihniyete sahip olmalıdır.

Alimlerin, fakihlerin, şeyhlerin, ziyalıların, din liderlerinin, sorumluların; bana ne, ötekiler beni ilgilendirmez deme şansları yoktur.

Dünya ve insanlık bir bütündür. Dünyanın öbür ucundaki Kuzey Kore bir atom bombası patlatırsa, çıkacak savaştan biz de etkileniriz.

Bu anlattıklarım halkın işi değildir. Başların, baştakilerin işidir.

İslam dünyası, Ümmet-i Muhammed tek bir vücut gibidir. Vücudun bir yerinde bir hastalık, bir ağrı , bir sancı olursa bütün vücut etkilenir, acı çeker.

Biz şucularız, biz bucularız, biz ocularız; ötekilere karışmayız diyenler yanılıyor.

Resulullah Efendimiz “Doğuda bir Müslümanın ayağına diken batsa, Batıdaki Müslüman onun acısını yüreğinde hissetmelidir” buyurmuşlardır.

Müslüman bütüncü olmalıdır.

Fitne fesat çıkmaması için bütüncülüğün sınırları, şartları, metodu (ehliyetli ve liyakatli kimseler tarafından) tespit edilmelidir.

Bugün Orta Asyadaki Müslüman bir ülkede, on sekiz yaşından küçük Müslümanların camiye gitmesi yasaktır. Gidenler tutuklanmaktadır. On sekiz yaşını doldurmuş olup da camiye gidenlere de ağır baskılar yapılmaktadır. Müslüman isek, elbette bu zulme karşı olacağız. Nasıl karşı olacağız? İslam hikmeti ne diyorsa onun ışığında karşı olacağız.

Bütün Müslümanların tek bir Ümmet oluşturmaları farzdır.

Bu Ümmetin başında râşid bir Halife bulunması farzdır.

Mü’minlerin bu râşid ve meşru Halifeye biat ve itaat etmeleri farzdır.

AllahuTealaKur’anda “Ey iman edenler, Allaha, Resulüne, sizden olan emir sahiplerine itaat ediniz” buyuruyor.

Birlik olalım… Bütünü kucaklayalım… Tek bir Ümmet olalım… Bütün insanlığın Ümmet-i Muhammed olduğunu bilelim… İnanmayanların Ümmet-i davet olduğunu hiç unutmayalım… İttihad-ı İslam taraftarı olalım… İman kardeşliği dairesi içinde bulunalım…

Ufuklarımızı genişletelim.

Bilemedi

15 Şubat 2018

Yahudi Cumhuriyeti

14 Şubat 2018

Statü

13 Şubat 2018

Muhalefet Değildir

12 Şubat 2018

Suç Patlaması

15 Ocak 2018

Aksiyon Reaksiyon

10 Ocak 2018

En’ler

3 Ocak 2018

Bir Müfteriye

2 Ocak 2018

Bir Okuyucu mektubu

29 Aralık 2017

Yıkılan Temeller

27 Aralık 2017

Kartallar ve yılanlar

27 Aralık 2017

Sünnî Müslümanlara

19 Aralık 2017

Üzücü Sorular

18 Aralık 2017

Emânete hıyânet

12 Aralık 2017

Sözde hür köleler

7 Aralık 2017

Kendine zulm etmek

6 Aralık 2017

Din mıncıklanıyor

29 Kasım 2017

Bir Şey Olmaz Beee

16 Kasım 2017

Özbekistan

15 Kasım 2017

Bazı Öğütler

18 Ekim 2017

Kelimelerin esrarı

27 Eylül 2017

Magazin Kültürü

8 Eylül 2017

Birazcık Hürmet

7 Eylül 2017

Bir zata mektup

15 Ağustos 2017

Umre

9 Ağustos 2017

Müslümanın

4 Ağustos 2017

Muzır medya

1 Ağustos 2017

Hangi taraf haklı?

30 Temmuz 2017

Türkiye ve Japonya

28 Temmuz 2017

İman kardeşliği

26 Temmuz 2017

Eski mobilya

25 Temmuz 2017

O Ülke İflah Olmaz!

23 Temmuz 2017

En Kârlı Ticaret

21 Temmuz 2017

Nakşî kimdir?

19 Temmuz 2017

Azmanlaşan İstanbul

17 Temmuz 2017

Onlara Karşıyım

12 Temmuz 2017

Siyonizme dair

11 Temmuz 2017

Egemen azınlıklar

10 Temmuz 2017

Z o m b i

9 Temmuz 2017

Ol Olma Yap Yapma

8 Temmuz 2017

İkisinden Hangisi?

2 Temmuz 2017

Gidiş nereye?

29 Haziran 2017

Kuvvetli Müslüman

23 Haziran 2017

İmanı korumak

22 Haziran 2017

Dünya ve Âhiret

21 Haziran 2017

İslam medeniyeti

18 Haziran 2017

Büyük fitneler

16 Haziran 2017

Müslüman gençler

15 Haziran 2017

Müslümanca yaşamak

8 Haziran 2017

Şer’î tesettür

7 Haziran 2017

Güçlü Mü’min

1 Haziran 2017

İhlaslı olalım

28 Mayıs 2017

Ramazan Notları

26 Mayıs 2017

Bendenize Dokunmaz

21 Mayıs 2017

Hangi Gerçek?

12 Mayıs 2017

Gafiller

11 Mayıs 2017

İyi olalım

4 Mayıs 2017

Örnek Zenginler

28 Nisan 2017

Olsaydı

22 Nisan 2017

Yıkılacaklar

14 Nisan 2017

Depremmm

13 Nisan 2017

Tâlimatnâme

11 Nisan 2017

Üslup Meselesi

6 Nisan 2017

İyilere

5 Nisan 2017

Büyük Müslüman

4 Nisan 2017

Bisküvi Reklamı

3 Nisan 2017

Batacaklar

2 Nisan 2017

Mutsuz şehir

31 Mart 2017

Müslüman gence

28 Mart 2017

Mister Statüko

23 Mart 2017

Öfkeliler

15 Mart 2017

En değerli nimet

14 Mart 2017

Restorasyonlar

2 Mart 2017

Neler Olacak Neler

28 Şubat 2017

Ona Kız Verilmez

27 Şubat 2017

Hakkı yoktur

25 Şubat 2017

Günahlar

23 Şubat 2017

Özel okullarımız

9 Şubat 2017

Anayasa

4 Şubat 2017

G. Y.’ler

21 Ocak 2017