herseybusepette
Lalegül TV

23 Ekim 2018, Salı

Doğru Haberin Yeni Adresi

 • 13 Haziran 2018, Çarşamba 9:28

Müslümanım İslamcı değilim

Ben Müslümanım. Benim dinim İslam’dır. İslam mükemmel ve mükemmil dindir. Onun yanında bir ideolojiye lüzum ve ihtiyaç yoktur.

Müslümanım ama İslamcı değilim.

İslam’a aykırı ve zıt herhangi bir beşerî dünyevî ideolojiyi asla benimsemem.       

İslam’ı içinden yıkmak, Müslümanları bölmek, birbirine düşürmek için ideolojiler, İslamcılıklar uydurmuşlar. Onlardan uzak dururum.

İslam ulus devleti kabul etmez.

Bütün Müslümanlar tek bir Ümmettir.

Allah katında derecesi rütbesi en yüksek olanlar muttaqilerdir, yani taqva sahipleridir.

Taqvalı olmak için ilim, irfan, hikmet sahibi olmak, salih ameller işlemek gerekir.

Tek Ümmetin başında, âdil râşid muktedir bir İmam bulunmalı, mü’minler bu muhterem zata biat ve itaat etmelidir.

Ümmetin işleri ehliyetli, liyakatli, sâdık, sâlih, emin kimselere verilmelidir.

İslam’ın temel ana değerlerinden biri en geniş manasıyla adalettir. Müslüman düzen ve idare adaletlidir. Adaletsiz İslam idaresi olmaz.

İslam ahlak ve fazilet dinidir. Ahlaksız ve faziletsiz bir toplum asla İslam toplumu olamaz, olsa olsa Müslüman toplum olur.

İslam hikmet/bilgelik dinidir.

Darülislam sınırlarından içeriye girersin… Her yerden ilim, irfan, hikmet, adalet, fazilet, ahlak, insanlık, nezaket, kibarlık, itidal fışkırır.

Parkta biraz soluk alıp, dinlenirken içinde bir milyon dolarlık para ve mücevher olan çantanı unutsan, hiç korkma, üç saat sonra döndüğünde onu koyduğun yerde bulursun.

Kur’an’da, “Kısasta sizin için hayat vardır” buyrulmaktadır. İslam toplumu suçluları tenkil ederek, halkı korur.

İslam, hırsızlığa öyle ağır bir ceza verir ki, bununla hırsızlığın kökünü keser.

İslam toplumunda kadınları kızları kimse rahatsız edemez. Eden, intihar etmiş, bitmiş olur.

Darülislamın eğitim sistemi, okulları, üniversiteleri dünyanın en iyileridir.

Darülislamın uluslararası temizlik, şeffaflık, ahlak, fazilet notu, 100 üzerinden 99,9’dur.

Orada mahkemeler işsiz, cezaevleri ıssızdır.

Darülislamda, evler, Müslümanların malı değil, yuvasıdır.

Darülislamda her yapıda altın oran vardır.

Dünyanın her yerinde zulme ve haksızlığa uğrayan insanlar, Darülislama sığınma, orada huzur ve adalet içinde yaşayabilme hasreti içindedir.

Her yıl dünyanın her yerinden uçaklarla, trenlerle gelen gayr-i müslimler, Müslüman olarak dönerler.

Darülislamdariba, yalan, iftira, rüşvet yoktur.

Darülislamda, en zor iş haram gelir etmek, haram yemek, haramla zengin olmaktır. Buna izin verilmez.

Darülislamda hayat günde beş kez vakit namazlarıyla durdurulur.

Darülislam medreseleri dünyanın en mükemmel okullarıdır.

Darülislam’daki mekteplerden vasıflı, olgun ziyalı insanlar yetişir.

Darülislam’da Rahmanî bir medeniyet ve kültür vardır.

Darülislamda en menfur (nefret edilen) kimseler din sömürücüleridir. Onlara fırsat verilmez, onlar yaşatılmaz.

Darülislam bolluk ve bereket ülkesidir.

Bolluk vardır ama hiçbir şey israf edilmez.

Lüks, şatafat, israf, saçıp savurma, gösteriş yasaktır Darülislamda.

Her yıl, Darülislamdan fakir ülkelere milyonlarca ton yiyecek gönderilir.

Darülislam bir eman ülkesidir… Orada suçsuz kimseler rahatsız edilmez.

Darülislam’da insanlar birbirinin kurdu değil, meleğidir.

Orada hastahanelerin çoğu boştur.

Orada on beş yaşındaki çocuklar, büyük insanlar kadar olgundur.

Orada selam medeniyeti hâkimdir.

Agresif müşrikler, kâfirler, münafıklar, müfsidler oradan kaçar, Darülharbe hicret eder.

Darülislam öyle bereketli ve feyizli bir diyardır ki, Darülharbte bin dolara geçinemeyenler, orada beş yüz dolara ferih fahur yaşar.

Darülislamsaidlere mutluluk evidir, şaqilere cehennemdir, zindandır.

Her Müslüman’ın kafasında ve gönlünde Darülislam niyeti ve hasreti olmalıdır.

**

RAMAZAN HATIRLATMALARI

 1. Ramazanda her mukim Müslüman oruç tutar.
 2. Yolcu olanlar, tutabilirse tutar, tutamazsa sonra kaza eder.
 3. Vicdanlı dindar bir Müslüman doktor oruç tutamaz raporu verirse, o kişi oruç tutmayabilir.
 4. Namaz oruçtan daha önemlidir. Her Müslüman vakit namazlarını kılmalıdır.
 5. Ramazanda namaza başlayanlar, bayramdan sonra terk etmemeli, kılmaya devam etmelidir.
 6. Allah oruç tutanlara, namaz kılanlara yardım eder.
 7. En kârlı güzel hayırlı ticaret Allah için oruç tutmak, namaz kılmak, zekat vermektir.
 8. Allah ihlâssız ibadetleri ve hayırları kabul etmez.
 9. Ramazanı fırsat bilerek, herkes, kendine yetecek kadar ilmihal öğrenmelidir. İlmihal bilgisi öğrenmek farzdır.
 10. Öğrenilen ilmihal bilgileri sahih=doğru olmalıdır.
 11. Oruçlu kesinlikle öfkelenmemelidir.
 12. Gıybet, yalan, iftira, kötü söz orucu bozmaz ama sevabını giderir. Müslüman bu günahlardan uzak durmalıdır.
 13. Din bilgisi ve kültürü yetersiz olan Müslümanlar icazetli ve ihlâslı ulemaya, gerçek şeyhlere bağlanmalıdır.
 14. Ulema ve meşayih (şeyhler) kendilerini sevenlerden, kendilerine bağlananlardan kendileri için para toplamaz.
 15. Hiçbir Müslüman cemaat, tarikat, fraksiyon holiganlığı ve militanlığı yapmaz.
 16. Bütün mü’minler hiç şüphe yok ki, kardeştir. Bu kardeşliği bozanlar, mü’min kardeşine düşmanlık edenler, fitne ve fesat çıkartanlar haindir.
 17. Bütün mü’minler tek bir Ümmettir.
 18. Ümmetin başında râşid, âdil, muktedir, âbid, zahid, kâmil bir İmam bulunmalı ve mü’minler ona biat ve itaat etmelidir.
 19. Allah israfı yasak etmiştir. Parası, malı, serveti olsa da Müslüman lüks ve israflı bir hayat sür(e)mez.
 20. İçkili ve fuhuşlu lüks mekânlarda iftar ziyafeti verilmez.
 21. İçkili ve fuhuşlu lüks mekânlarda konaklanmaz.
 22. Her mü’min, Resulullah Efendimizi (Salât ve selam olsun ona) model ve örnek almalı, onun Sünnetini ve öğretilerini hayata uygulamalıdır.
 23. Müslüman (cimrilik yapmamak şartıyla) kanaatli yaşamalıdır.
 24. Müslüman, israf etmemek şartıyla cömert ve kerim olmalıdır.
 25. Yirmi kadar şer’î özrü bulunmayan Müslüman erkekler farz namazları cemaatle kılmalıdır.
 26. Din sömürücülerine zırnık vermemek şartıyla hayır ve hasenat yapılmalıdır.
 27. Zekâtlar gerçek şahıslara temlik edilmek şartıyla Şeriata ve fıkha uygun şekilde verilmelidir.
 28. Kur’an’a, Sünnete, Şeriata, fıkha aykırı şekilde zekat toplayanlara zekat verilmemelidir.
 29. Herkes, en büyük düşmanının kendi nefs-i emmaresi olduğunu iyi bilmelidir.
 30. Dinî konuları magazinleştiren şarlatanlardan uzak durulmalıdır.
 31. İslam ahlakının öğrettiği kurtarıcı ve helak edici huylar öğrenilmelidir.
 32. Gurur, kibir, büyüklenme Cehenneme götürür. Mütevazı ve alçakgönüllü olunmalıdır.
 33. Ekmek ve yemek israfı yapılmamalıdır. Müslüman evlerinde, Kur’an kurslarında, İmam Hatip okullarında, Müslüman öğrenci yurtlarında; bir ekmek kırıntısı, bir tek pirinç tanesi, bir kaşık yemek bile çöpe atılmamalıdır. Atanlar küfran-ı nimette bulunmuş, günah işlemiş olur.
 34. Bütün Müslüman erkek öğrenciler küçük beyefendi, kız öğrenciler küçük hanımefendi olmalıdır.
 35. Müslüman hanımlar ve kızlar şeytanî tesettüre değil, şer’î tesettüre bürünmelidir.
 36. Eviyle, yazlığı ile, otomobiliyle, eşyalarıyla, lüks hayat tarzı ile övünmek, böbürlenmek, caka satmak, hava atmak beyinsizliktir. Bunlardan uzak durulmalıdır.
 37. ÇOK ÖNEMLİDİR: Oğullarımızı, kızlarımızı iyi Müslüman olarak yetiştirelim. Onları ehl-i dünya yapmayalım. Onlara ilmihal ve ahlak bilgileri öğretelim veya öğrettirelim, namaz kıldıralım. İnşallah bizler için sadaka-i cariye olsunlar.
 38. Oruç tutarak, beş vakit namaz kılarak, zekâtı dosdoğru vererek, sadaka vererek, hayır hasenat yaparak, ilmihalini öğrenerek, ahlaklı ve faziletli bir Müslüman olmak için çalışarak, nefs-i emmaresi ile büyük cihad ederek, mü’minleri kardeş bilip onlara yardım ederek, diğer salih amelleri işleyerek, Resulullaha (Salât ve selam olsun ona) biat ve itaat ederek, İslam büyüklerinin nasihatlerini dinleyip, peşlerinden giderek Allah’tan yardım istemeliyiz. Ondan başka İlah, Rab yoktur.
 39. Müslüman, İslam’a Kur’an’a Sünnete Şeriata uygun hayat sürmelidir. Müslüman İslam ahlakı ile ahlaklı olmalıdır. Müslüman eşittir iyi insan. Bunu hiç unutmayalım.

ELİM BİR KAYIP:

Tarikat-ı seniyye-i Nakşibendiyemeşayih-i kiramından merhum Bursalı MehmedZahid efendi hazretlerinin has dervişlerinden, İstanbul Teknik Üniversitesi eski profesörlerinden Ünyeli (d. 1925) Osman Nuri Çataklı beyefendi irtihal-ı dar-ı beka eylemiştir. Mevla ona ve bütün mü’minlere rahmet ve keremiyle muamele buyursun.


MAKALEYE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


NAMAZ VAKİTLERİ
SON DAKİKA
17:55 ABD'den yeni Kaşıkçı açıklaması
15:48 İngilizler duyurdu! Kaşıkçı'nın cesedi bulundu
15:40 Kral Selman'dan Kaşıkçı açıklaması
15:29 İsrail Batı Şeria'da bir okulu yıktı
15:25 Verem hastalığını tedavi edecek yeni yöntem
15:24 Bakan açıkladı: Bomba üretim tesisi ele geçirdik
14:47 Erdoğan'ın açıklamaları sonrası ilk destek!
14:34 Tebûk Seferi....
yukarı çık