25 Eylül 2017
Mustafa Özşimşekler
Türk vaiz ve hafız

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da Cehennemden kurtuluş” olan Ramazan-ı şerif Ayı’nı idrak ediyoruz elhamdülillah. Rabbim bu mübarek ayın gecesini ve gündüzünü en güzel şekilde ihya etmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Tuttuğumuz oruçları, kıldığımız teravihleri, okuduğumuz mukabeleleri, ferâiz ve nevâfil yaptığımız tüm ibadet ve taatleri me’al-küsür dergâhı izzetinde kabul buyursun.

İlâhî Kitapların indirildiği Ay

Mevla Teala Kur’an-ı kerim’de Ramazan Ayı’nın ismini zikretmiş, Kur’an’ı bu ayda indirmekle seçtiğini beyan edip onu methetmiştir. (Bakara: 185)

İmâm-ı Rabbânî hazretleri “Ramazan ayının fazileti ve Kur’ân-ı Kerîm ile münâsebeti”ni ele aldığı bir mektubunda şöyle buyurmuştur:“Kur’ân-ı kerim’in, tüm kemâlâtı toplaması ve bu ayın da o kemâlâtın sonuçlarını ve semerelerini içermesi açısından bu mübarek ayın Kur’ân’la tam bir münâsebeti vardır. İşte bu münâsebet, Kur’ân-ı kerîm’in bu ayda inmesinin sebebi olmuştur”

Tabi sadece Kur’an-ı kerim değil, diğer peygamberlere indirilen İlahi Kitaplar da bu ayda nâzil olmuştur. Nitekim Efendimiz (Sallallahü aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

“İbrahim (Aleyhisselam)’ın sayfaları Ramazan’ı şerif’in ilk gecesi indirildi. Tevrat; altıncı gecesi, İncil; on üçüncü gecesi indirildi…”Bir başka Hadis-i Şerifte ise Efendimiz:

“Zebur Ramazan-ı şerifin on ikinci gecesi indirilmiştir.” buyurdu.

Hadis-i şeriflerden de anlaşıldığı üzere, demek Mevla Teala bu mübarek ayı, ilahi kitapları indirmek üzere tahsis ettiği kıymetli bir aydır.

Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır

Peygamber Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)’e, evvelki ümmetlerin ömürlerinin ne kadar uzun olduğu bildirilince, Kendi ümmetinin ömürlerini onlara göre kısa buldu. Onların işlediği sâlih amelleri, benim ümmetim bu kısa ömürde işleyemez endişesiyle üzülünce, Mevlâ Teâlâ Habibine “Kadir Gecesi”ni ihsan etti ve:

“Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır.” (Kadr:3) buyurdu.

Bu ümmete ihsan edilen bir gece bin aydan hayırlı olunca, bu ümmetin ömrü de mânen uzatılmış oldu. Bin ay demek; yaklaşık “seksen üç sene dört ay” gibi uzun bir zaman dilimi eder ki, bir gece koskoca bir ömre bedel oluyor. Yani

Kadir Gecesi’nin her saati ve dakikası seneler, aylar ediyor. Bu bizim için çok büyük bir kazanç ve çok büyük bir fırsattır.

Fakat bir de madalyonun öbür yüzü var. Çünkü böylesine kıymetli bir geceyi ibâdetle değil de, isyanla ve günahla geçirmek ise, senelerce isyana denk oluyor. İşte o zaman bu büyük avantaj dezavantaja dönüşür ki, Rabbim böylesine kıymetli bir geceyi gafletle geçirmekten ve ziyana uğramaktan bizleri muhafaza buyursun.

* * *

21 Haziran Çarşamba Günü’nü, 22 Haziran Perşembe Günü’ne bağlayan gece Kadir Gecesi’dir. O gece; Rabbimizin mağfiretinin coşup rahmet deryasına dönüştüğü, Kendisinden isteyeni kesinlikle mahrum etmeyeceği, hayırların bire bin katıyla kabul edildiği çok müstesna bir gecedir.

Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki:

Her kim Kadir Gecesini; inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek ikâme derse, geçmiş bütün günahları af olunur.”

Madem bu mübarek gecede geçmiş günahlara silgi çekme fırsatımız var, ayrıca koskoca bir ömre bedel bir gece, öyleyse bize düşen o geceyi kesinlikle gafletle geçirmeyip ihya etmeye gayret etmektir.

Şimdiden hepinizin Kadir Geceniz ve Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Fi Emanillah!

Habeşistan

1 Mart 2017