24 Şubat 2018
Yusuf Kaplan
Türk gazeteci ve yazar. Yeni Şafak Gazetesi'inde köşe yazarlığı yapmaktadır.
ALINTI YAZAR

Değerini yaşarken bilemediğimiz, kubbeyi yere düşürmeyen Çağdaş Sinan’ımız Turgut Cansever’i vefatının sene-i devriyesinde rahmetle ve özlemle anıyoruz.

Turgut Cansever kimdi? Düşünür, mimar ve bilge adamdı.

Hangisi daha önemliydi, diye soracak olursanız, bilge’liği diye cevap verirdim hiç tereddüt etmeden.

Ama bu üç temel özelliğini birbirinden ayırt etmek çok da kolay değil, kanımca.

Neredeyse kurduğu her cümlede bu üç özelliğini de görebilirdiniz. İşte o -artık çok bilinen- cümlelerinden biri:

“Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz; ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri tahrip eder.”

KUŞATICI VE KUCAKLAYICI MEDENİYET PERSPEKTİFİ

Bu ülke, Turgut Cansever’in değerini bilemedi yaşarken.

Vefat ettikten sonra da bütün yönleriyle keşfedemedi Cansever’i de, düşünce dünyasını da, mimarî ufkunu da, ekmek kadar su kadar ihtiyaç hissettiğimiz, ülkeyi çoraklıktan çıkaracak, engin bir vahaya kavuşturacak bilgeliğini de.

Düşünürleri düşünür yapan, öncelikle, medeniyet perspektifine sahip olmalarıdır.

Medeniyet perspektifi, her şeye, düne, bugüne, dünün, bugünün ya da yarının muhtemel hâdiselerine bütünlüklü bakabilme melekeleri kazandırır insana.

Derin nefes aldırır: Donan zihinleri açan, körleşen kalpleri kanatlandıran bir ruhla donatır. Bu ruh, zamanları ve mekânları aşan bir yolculuk yaptırır hem sahibine hem de muhatabına.

Cansever’in medeniyet perspektifi, köklü, kuşatıcı ve kucaklayıcı bir medeniyet perspektifiydi: Hz. Peygamber’den (sav) Konfüçyüs’e, İbn Arabî’den Wittgenstein’a, Sinan’dan Le Corbusier ve Haussmann’a, sanat müziğinden barok müziğe kadar uzanan, alabildiğine geniş bir dünyanın içinden konuşuyordu.

BİLGELİĞİYLE KALPLERİ FETHETTİ

Konuşlandığı yer, konuşmasının içeriğini belirliyor; konu’sunun ve konuşması’nın dili’ni, yer’ini ve yön’ünü tayin ediyordu.

Turgut Cansever’in bir bütün olarak ortaya koyduğu fikrî ve mimarî çaba, Fütûhât-ı Medeniyye fikri etrafında geliştirdiğim Mekke sürecinde........

Ramazan Medeniyeti

4 Haziran 2017